สวนรุกขชาติฮักจังเลย เกิดขึ้นจากการสร้างสรรของครอบครัวศาสตราจารย์ทางชีววิทยาที่สนใจและรักต้นไม้ ดอกไม้ รวมทั้งเห็ดรา ทำให้ตัดสินใจสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาเองใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับคนรุ่นใหม่ นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ

นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้กว่า 400 ชนิด แมลง และนกนานาพันธุ์ โดยเฉพาะตอกไม้เมืองหนาว พรรณไม้หายาก ไม้หอม สมุนไพร ไม้ผล และไม้ท้องถิ่นที่ปลูกกลมกลืนตามระบบนิเวศแล้ว ท่านจะได้ชมความงามของอุโมงค์ดอกไม้เลื้อยที่ออกดอกไม่พร้อมกันตามฤดูกาล

ในสวนยังมีคาเฟ่ที่คัดสรรเครื่องดื่มและอาหารพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ และมีห้องพักสำหรับแขกที่สนใจสัมผัสความงามของทิวทัศน์ ภูเขา และหมอกยามเช้า สวนฮักจังเลยจึงเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อน และทัศนศึกษาเชิงนิเวศ (Ecotourism) สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Hug Jang Loei Garden was established by a family of Biologist Professors. Together with our love and interest in plants, flowers, and mushrooms, we decided to make our own green relaxing area where we could share with friends and guests. By putting our knowledge in nature together, we select the best nutritious ingredients for delicacies, and are always adding small tips about Biology into little details of your stay.