ทางเดินนี้มีเก้าอี้ไม้ตั้งหลายตัว แต่มีแค่ตัวเดียวที่มี QR code คำใบ้ต่อไป…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.