เก่งจริงๆ สงสัยจะใกล้หาสมบัติเจอแล้ว! ถ้าอยากรู้คำใบ้ต่อไป

คุณจะต้องเข้าไปในห้องพัก หาป้ายแจ้งเส้นทางหนีไฟ แล้วพิมพ์คำที่ปิดเอาไว้ตามภาพ เพื่อไปยังคำตอบสุดท้าย!!

ถ้าหาเจอแล้ว คลิก

Link นี้

แล้วพิมพ์คำตอบได้เลย!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.